Πάτρων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος/3ος αι. π.Χ., IC 1, σ. 247-2488 αρ. 4A.37· 3 σ. 81-82 αρ. 2.5· σ. 82 αρ. 3.4· IG XII.3.320.[4] (2) Μακεδονία < Αίγυπτος ;219 π.Χ., PUG III 103.7 (3) Μακεδονία < Αίγυπτος 103 π.Χ., PTeb 105.53 (4) Μακεδονία < Αίγυπτος  92 π.Χ., PTeb 104.34, 53

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
171