Πατροκλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πατροκ(λ)ε͂σ̣ (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Πατροκλέης (4ος αι. π.Χ., Αθήνα, Δήλος), Patrocles (2ος αι. π.Χ., Παιονία, γραμματεία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος/3ος αι. π.Χ., FGrH 712 (RE (5)) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Βορμίσκος) 4ος/3ος αι. π.Χ.,  SEG XLIX 844.2· BE 1996, αρ. 270 (3) Μακεδονία (Παιονία-Αντιγόνεια) 171 π.Χ., Λίβιος 42.58.8

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
76