Παντάρετος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος/2ος αι. π.Χ., SEG XXXI 616 & ΠΑΕ 1981, πίν. 35α (πρβ. BE 1984, αρ. 254)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9