Ὠρίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Orion (Κάτω Ιταλία, 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ. / Σικελία, αυτοκρ. περ.), Ὠρείων (2ος αι. μ.Χ., Μυσία, Κυρηναϊκή, Αθήνα /3ος αι. μ.Χ., Σπάρτη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 103 π.Χ., PTeb 105.1, 3, 11, 20, 28-29 κλπ.

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
21