Ὀλύμπις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  254 μ.Χ., ILeukopetra 107.5 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) μετά το 212 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 136.22  (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Μένδη) αυτοκρ. περ., IG II2.9336

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
46