Ὀλύμπιχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

 Ὀλύνπιχος (5ος αι. π.Χ., Αιτωλία, Αθήνα, Κόρινθος / 4ος αι. π.Χ., Εύβοια, Αθήνα, Ιωνία / 4ος-3ος αι. π.Χ., Εύβοια / 3ος αι. π.Χ., Πειραιάς / 2ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Ὀλυμπίχιος  (πατρων. επίθ., 4ος αι. π.Χ., Βοιωτία / 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία, Θεσσαλία), Ὀλυμπιχεία (γαμηλ. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Ὀλύππιχος (3ος αι. π.Χ., Μακεδονία), Olymphicus (2ος/3ος αι. μ.Χ., Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Σμύρνη 3ος αι. π.Χ. ISmyrna 183 (2) Μακεδονία  < Αίγυπτος 232 ή 206 π.Χ., CPR XVIII 30.121 (3) Μακεδονία < Ιασός, Ρόδος, κ.α. 3ος αι. π.Χ., Labraunda III (1) 8, 27· IIasos 35.6 (4) Μακεδονία <  Ιασός, Ρόδος κ.α., π. 240-220 π.Χ., Πολύβιος 5.90.1· Labraunda III (1) 1.[1]· 1B.[9]· 5.36· 7.1· 8.8· 10, 27·  9, 3· σσ. 86-96· IIasos 35.6· 150.42, 89· BCH 58 (1934), 291-292 αρ. 1, 2· IDidyma 439.5 (RE (1))  (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Μιέζα) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 524I.26 (6) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 524II.8  (7)  Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 3ος αι. π.Χ., SEG XLII 592 (8) 2ος-1ος αι. π.Χ., SEG XLII 578.1 (9) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 2ος αι. π.Χ., SEG L 629 (10) Μακεδονία (Χαλκιδική-Χαλκιδείς) π. 358-355 π.Χ., Robinson et al., 9ος τόμ., 71-76 αρ. 113-118  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
168