Νόμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 215 π.Χ., BGU 1959.9, 15, [17], 20, 22

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10

Γεωγραφική διασπορά: