Νικόλας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Νεικόλας (2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία, Στύβερρα, Ορεστίδα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 116 μ.Χ., IG X.2.2.327.28 (2) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βαττυναίοι) 192 μ.Χ., EAM 186 III.51 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17