Νικοκράτης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Νεικοκράτης (αυτοκρ. περ., Σπάρτη / 1ος αι. μ.Χ., Πάρος, Λάρισα, Αθήνα / 2ος αι. μ.Χ., Σύρος, Κάρυστος, Σπάρτη, Κυρηναϊκή, Αθήνα / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία, Βοιωτία /3ος αι. μ.Χ., Αθήνα / 4ος αι. μ.Χ., Σπάρτη)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Δημητριάδα 3ος αι. π.Χ., αδημ. (Αρχαιολ. Μουσείο Βόλου) (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) πριν το 167 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 1 A.2 (3) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα) ;3ος αι. π.Χ., RPh 1911,  133-134 αρ. 36.101 (4) Μακεδονία (Χαλκιδική-Μένδη) ελλην. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 772

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
176