Νικόδημος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Νικόδε̄μος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Νεικόδημος (1ος αι. π.Χ., Θάσος, Μακεδονία / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία / αυτοκρ. περ., Ερμιόνη, Θεσσαλία / 2ος αι. μ.Χ., Μυσία, Ιωνία /2ος-3ος αι. μ.Χ., Αμαθούς)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 250 π.Χ., PColZen 54.4, 12, 17, 45 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 16-12 π.Χ., BGU 1132.2, 5·1151 I.4, 19 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.21 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη)  < Δήλος π. 230 π.Χ., IG XI.4.1053.11 (= X.2.1.1028· βλ. RE (4)) (5) 3ος αι. π.Χ., IG X.2.1.26.8 (πρβ. Tyche 10 (1995) πίν. 4 αρ. 2) (6) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 3ος αι. π.Χ., IG XI.4.531.4, [11]  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
147