Νικέρως

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Niceros (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Παιονία), Νεικέρως (αυτοκρ. περ., Κύπρος, Σπάρτη, Βιθυνία, Λυδία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Ιωνία, Βιθυνία / 2ος αι. μ.Χ., Σπάρτη, Αθήνα, Ιωνία, Αργολίδα / 3ος αι. μ.Χ., Αθήνα, Ήλιδα, Βέροια, Μεσσηνία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 244 μ.Χ., ILeukopetra 99.3, 9 (2) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) αυτοκρ. περ., IG X.2.2.38  (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., SEG XLIII 463 (4) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.698 (5) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Šašel, IL 1255 A (6) 210 μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 57 αρ. 115 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
45