Νίκα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Νείκα (αυτοκρ. περ., Κρήτη / 2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κέρκυρα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 165 μ.Χ., IG X.2.1.461.3.14 & 5 (3) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) ;2ος-1ος αι. π.Χ., SEG XLVII 946 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
14