Νίγρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Πέργαμος ελλην. περ., IAskl 143 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17