Νάρις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Νάρεως (γεν.: Λητή)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
5ος-4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βισάλται) ;5ος-4ος αι. π.Χ., FGrH 262 F 1 (Χάρων στον Αθήναιο, 12.19.13) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος αι. μ.Χ., Μακεδονικά 2 (1951), 619 αρ. 42θ.15

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
12