Μύστα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος π. 223 π.Χ., PTeb 815 απόσπ. 1 recto II, 25, 29, 34 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.700 (3) IG X.2.1.852 (4) IG X.2.1.904· JDAI 84 (1969), 154 αρ. R20 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 1ος-2ος αι. μ.Χ., SEG XLII 588 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
29