Μολοσσός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μολόσσειος (πατρων. επίθ., 4ος αι. π.Χ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία; ;178 π.Χ., PKöln 411 απόσπ. 3II.5 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
50