Μνήσιππος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 2ος αι. μ.Χ., PFreib 2aI.1, 12, 19, 21 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
15

Γεωγραφική διασπορά: