Μιθριδάτης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μιθραδάτης (1ος αι. π.Χ., Ιωνία / 2ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
3ος-2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία π. 218-164 π.Χ., Ma 1999, 340 αρ. 31A I.3

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
25