Μηνογένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Menogenes (3ος αι. μ.Χ., Τρωάδα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αθήνα ελλην. περ., SEG XXIX 230 (2) Μακεδονία < Λυδία  3ος αι. π.Χ.,  Keil & von Premerstein 1914, 47, 3 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) π. 160-180 μ.Χ., SEG XLVII 974

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
205