Μηνόφιλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Menophilus (2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Βιθυνία / 1ος αι. μ.Χ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Μηνοφίληος (πατρων. επίθ., 1ος αι. π.Χ., Τρωάδα), Menofilus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Μεινόφιλος (3ος αι. μ.Χ., Βιθυνία), Μηνώφιλος (2ος/3ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 173 π.Χ., PGiss 2II.9 (2) Μακεδονία (Κρηστωνία-Ίωρον) 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 816.5 (3) Μακεδονία (Παιονία) 177 π.Χ., SGDI 2027.5, 6

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
596