Μίλων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μίλο̄ν (τέλη 6ου αι. π.Χ., Αθήνα), Milo (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Μείλων (1ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 168 π.Χ., Πολύβιος 29.15 (RE (1)) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
50