Μικίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μικιὀ̄ν (6ος-5ος αι. π.Χ., Αθήνα / 5ος αι. π.Χ., Αθήνα, Σικελία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 322 π.Χ., Πλούταρχος, Φωκ. 25 (RE (1)· Berve 529) (2) Μακεδονία 218 π.Χ., Helly 1973, 98, 3  (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.34 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., Ακαμάτης 2000, 39-40 αρ. ΠΑΡ40-47 & σσ. 18-19 (χρονολόγηγη) (= SEG L 613) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
126