Μικίνας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μικινῆος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Μικίναιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία μέσα 4ου αι. π.Χ., Cambitoglou, Papadopoulos & Tudor Jones 2001, 726 αρ. 18.2 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
20