Μενοίτας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μενοίτης (3ος αι. π.Χ., Κρήτη), Μενοίταιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Κρήτη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 332-316 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 3.5.1 (RE (9)· Berve 510) (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 267 π.Χ., SEG XXVII 1114.10b, 16b  (3) Μακεδονία < Αίγυπτος 171 π.Χ., PTeb 819.43 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
53