Μεννείας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μεννείαιος (4ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Φθιώτιδα 3ος αι. π.Χ., IG IX.2.174

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13