Μενέστρατος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μενέσστρατος (4ος/3ος αι. π.Χ., Σκυθία/ 1ος αι. π.Χ., Βιθυνία, Λυδία, Μεσσηνία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κόρινθος / 2ος αι. μ.Χ., Μυσία)

Χρονολόγηση: 
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Δήλος 3ος/2ος αι. π.Χ., IG XI.4.785.2, 8

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
318