Μενέδημος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μενέδεμος (5ος αι. π.Χ., Εύβοια), Μενέδε̄μος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Menedemus (1ος αι. π.Χ., Αθήνα, Μακεδονία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Θυάτειρα 3ος-2ος αι. π.Χ., TAM V.2.1109 (2) Μακεδονία < Πειραιάς 102 π.Χ., IG II2.1335.36 (3) Μακεδονία 329 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 4.3.7· Κούρτιος 7.6.24· 7.31-37 (RE (2)· Berve 504) (4) Μακεδονία 48-44 π.Χ., Καίσαρ, BCiv III 34.4· Κικέρων, Phil. XIII 33· Κικέρων Earn. XV 2.2· 4.4· 19.2 (RE (6)) (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος/2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 39 (6) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 4ος αι. π.Χ., CEG II 725 (7) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 551a (8) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.37· 328.12 (9) 74-121 μ.Χ., IG X.2.2.326.58  (10) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) 2ος αι. π.Χ., GVI 871.1 (= EAM 47) (11) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 3ος αι. π.Χ., IG VII.2433II.14 (12) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.86.4 (13) 42-32 π.Χ., IG X.2.1.124.9

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
184