Μέμνων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μέμνο̄ν (6ος αι. π.Χ., Αθήνα), Memnon (2ος αι. π.Χ., Αχαΐα / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 335-326 π.Χ., Διόδωρος 17.62.5· Κούρτιος IX 3.21 (RE (4)· Berve 499) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.480.2, 6 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
90