Μελίτων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μελίτο̄ν (5ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Μελιτώνιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Μελίτων (1ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
5ος-4ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Αίνεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 707 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στάγειρα) 5ος-4ος αι. π.Χ., SEG XXIX 633 (πρβ. XLVIII 841) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
118