Μελίτεια

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Μελίτ̣ε̣α (2ος αι. μ.Χ., Ελίμεια)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) 4ος αι. π.Χ., SEG XXVII 316 (= XXXV 795) (2) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Καλαμίτσι) μέσα 2ου αι. μ.Χ., EAM 51

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
8