Μεγαλέας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 221-218 π.Χ., Πολύβιος 4.87.8· 5.2.8· 14.11· 15.7· 16.2-3,5,8· 25.1· 26.8,14· 27.1,4,7· 28.4,6-8 (RE (-)) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1

Γεωγραφική διασπορά: