Μεγακλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μεγακλε͂ς (6ος/5ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος Pmich 182 π.Χ., 182.4 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 4ος αι. π.Χ., BSA 41 (1940-1945), 114 αρ. 26 (3) 332 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 3.5.3

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
142