Μάης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μάητος (γεν., ελλην. περ., Εύβοια), Mahes / Mahei (2ος αι. π.Χ., Πόντος)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία ;2ος αι. μ.Χ., RE Supplbd. 6 (-) & Supplbd. 11 (-)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
33