Μάγας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος αι. π.Χ., RE (1) (2) Μακεδονία π. 320-258 π.Χ., IG IX.12.1.56c· SEG XVII 817· XVIII 743.4 (= PP 14533· RE (2)) (3) Μακεδονία π. 241-221 π.Χ., IG IX.12.1.56h· PHaun I 6.28 κ.ε. (RE (3)· πρβ. ZPE 138 (2002), 145 (4) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βαττυναίοι) 192 μ.Χ., EAM 186II.48 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13