Κοίρανος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Coeranus (αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) μέσα 4ου αι. π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 3.6.4 (RE Supplbd. 4 (10)· Berve 441) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη*) 1ος αι. μ.Χ., ΑΔ 22 (1967) Χρον. πίν. 292γ (3) Μακεδονία; 331 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 3.12.4 (RE Supplbd. 4 (9)· Berve 442)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
44