Κοῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Coenus (2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
8ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία ηρ. περ., FGrH 631 F 1 (Μαρσύας)· EM 523.46· Διόδωρος 7.15.1 (2) Μακεδονία 324-323 π.Χ., FGrH 100 F 8.6 (Δέξιππος)· Κούρτιος 10.1.43 (RE (2)· Berve 440) (3) Μακεδονία (Ελίμεια;) π. 370-325 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 1.6.10, 1.14.2, 1.24.1, 2.8.3 (κ.ά)· Διόδωρος 17.57.2 (βάσει του οποίου πιθανολογείται η καταγωγή του από την Ελίμεια) κ.α. (RE (1)· Berve 439) (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 3ος αι. π.Χ., IG X.2.1.908.1 (= GVI 1709· πρβ. BCH 97 (1973), 597 εικ. 12) (5) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βάττυνα) 192 μ.Χ., EAM 186 III.58 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7
Σχόλια: 

Η πρώτη χρονολόγηση ανάγεται στη μυθική περίοδο.