Κλεότιμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κλεότειμος (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Λέσβος / 1ος αι. π.Χ., Μυσία / 1ος αι. μ.Χ., Δελφοί / 2ος αι. μ.Χ., Μακεδονία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
5ος/4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 74.10 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ;5ος/4ος αι. π.Χ., Αριστοτέλης, Πολιτικά 5.6.1306 (RE Supplbd. 11 (2)) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
35