Κλέαρχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κλεαρχεία (μητρ. επίθ., 4ος-3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Κλεάρχειος (3ος αι. π.Χ., 2ος αι. π.Χ., Λάρισα-Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 338 π.Χ., Πλούταρχος, Δημ., 18.2· FGrH 135-6 F 20 (2) Μακεδονία 334 π.Χ., Αρρανός, Ανάβ., 1.22.7 (RE Supplbd. 4 (6a)· Berve 424) (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143 B.23 (4) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 50 μ.Χ., IG X.2.2.324.21 (5) ;54 μ.Χ., IG X.2.2.324.5 (6-7) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.19 & 26 (8) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.56 (9) 90 μ.Χ., IG X.2.2.326, 82 (10-11) 116 μ.Χ., IG X.2.2.327.35 &40 (12) Μακεδονία (Χαλκιδική-Αντιγόνεια;) ελλην. περ., Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 203 σημ. 8 (13) Μακεδονία ;331 π.Χ., RE Supplbd. 4 (7a)· Berve 425

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
179