Κλέανδρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κλεάνδριος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσπιές), Κλεάνδρειος (πατρων. επίθ., 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Cleander (1ος αι. μ.Χ., Κορινθία), Κλέανδρορ (3ος αι. μ.Χ., Σπάρτη)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αθήνα ;417-413 π.Χ., IG I3.89.63  (2) Μακεδονία < Δελφοί 343 π.Χ., CID II 36I.24  (3) Μακεδονία 334 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ., 1.28.8 (RE (5)· Berve 423) (4) Μακεδονία < Κως < Τελμησσός π. 225-200 π.Χ., ICos ED 56.5 (5) Μακεδονία (Λεύγα-;Άνω Μακεδονία) 4ος αι. π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 2.9.3 (6) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) αρχές 4ου αι. π.Χ., SEG XXXV 782 (7) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 122 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 134.5 (8) 1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 103.6 (9) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη)  μέσα 3ου αι. π.Χ., Hatzopoulos 1991, 50 αρ. 11.12 (= SEG XLI 565) (10) μέσα 3ου αι. π.Χ., Hatzopoulos 1991, 52 αρ. 12.2 (SEG XLI 566) (11)  < Αίγυπτος 238 π.Χ., PPetr2 3.3  (12) Μακεδονία (Ελίμεια;) 334-324 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 1.24.2· 2.20.5· 3.6.8· 6.27.4· Κούρτιος 3.1.1· 4.3.11· 7.2.19· 10.1.1-7 κ.α. (RE (6)· Berve 422) (13) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 5ος-6ος αι. μ.Χ., αδημοσ. (ανασκ. Στόβων.) inv. I-73-3 (14) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 4ος αι. π.Χ., GRBS 47 (2002-2003), 116 αρ. 4.6 (15) Μακεδονία (Χαλκιδική-Χαλκιδείς) ;354 π.Χ., TAPA 69 (1938), 52-53 αρ. 6.3

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
225