Κεφάλων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Cepalo (2ος/1ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος ;243 π.Χ., PPetr III 82.8 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 236 π.Χ., PPetr2 16.85 (3) Μακεδονία < Αίγυπτος 227 π.Χ., SB 7631, [5], 29 (4) Μακεδονία < Αίγυπτος π. 150-125 π.Χ., SB 15369.4 (5) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.44

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
22