Κάστωρ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Castor (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Σικελία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία), Κάσστωρ (2ος-3ος αι. μ.Χ., Δίον / 3ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 77 π.Χ., PMerton 6.2, 9, 19 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια;) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 399.1 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια*) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 500 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος-1ος αι. π.Χ., SEG III 504 (= SIRIS 118 = Pilhofer 193) (5) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) αρχές 2ου αι. μ.Χ., EAM 56 (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 90 μ.Χ., SEG XLII 625, 8 (7) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.182.7· 628 B, 5 (= GVI 1275) (8) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) ;2ος-3ος αι. μ.Χ., Οικονόμος 1915, αρ. 26

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
69