Καλλιτύχη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Callityche (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία /αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Πόντος / 1ος αι. μ.Χ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Καλιτύχη (αυτοκρ. περ., Θάσος, Αρκαδία / 2ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θήρα, Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 230 μ.Χ., ILeukopetra 76.5 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Κύρρος;) 199 μ.Χ., ILeukopetra 45.17   (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος/2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.417.5 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
56