Καλλίστρατος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Καλίστρατος (5ος αι. π.Χ., Εύβοια, Κόρινθος / 4ος/3ος αι. π.Χ., Εύβοια / ελλην. περ., Ρόδος, Θράκη / 2ος αι. π.Χ., Αιτωλία / 2ος αι. μ.Χ., Μακεδονία), Καλλίστροτος (3ος αι. π.Χ., Ρόδος), Καλλίσστρατος (2ος αι. π.Χ., Μυσία / αυτοκρ. περ., Βιθυνία / 1ος αι. μ.Χ., Αθήνα, ;Λυδία / 2ος αι. μ.Χ., Θράκη, Λυδία), Καλλείστρατος (1ος-2ος αι. μ.Χ., Λάρισα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια;) 178 π.Χ., SGDI 2071.9  (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μέσα 3ου αι. π.Χ., Hatzopoulos, 1991, 52 αρ. 12.8 (SEG XLI 566)  (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 262-254 π.Χ., Nachtergael 1977, 5.26, 9.28 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. π.Χ/1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.58.18 (πρβ. SEG XLVII 971) (5) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.883.2 (6) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.883.5 (7) Μακεδονία; < Αίγυπτος ;2ος αι. μ.Χ., PFreib 2aI.2, 11, 22 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
598