Καλλίνας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Καλλίνης (Αρριανός)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 324 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 7.11.6-7 (RE Supplbd. 4 (-)· Berve 405) (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-1ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 183 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6