Ἰσχυρίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 102 π.Χ., PWürzb 6.29 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 88-81 π.Χ., BGU 2374.2 (3) Μακεδονία < Αίγυπτος 12 μ.Χ., PKöln 227B.23 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7