Ἱππόνικος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

hιππόνικος (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα, Αττική), hιπόνικος (6ος αι. π.Χ., Αθήνα), ῾Ιππονίκειος (πατρων. επίθ.: 4ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Ἱππόνεικος (2ος αι. π.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος αι. π.Χ., Δημοσθένης 9.58· Διογένης Λαέρτιος 2.138 (RE (6)) (2-3) Μακεδονία < Αίγυπτος 218 π.Χ., PEnt 15.1 και πίσω όψη (4) Μακεδονία < Αίγυπτος 106-105 π.Χ., PDion 19.11, 15, 22, [36], 40, 42· 20.[11], [18]· 24.2, [13]· 30.2, [10], 13, 18  (5) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) π. 41-48 μ.Χ., IG X.2.2.323.15  (6) 50 μ.Χ., IG X.2.2.324.18 (7) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Οικονόμος 1915, αρ. 42 (8) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ανθεμούσα) 2ος αι. π.Χ., Hatzopoulos & Loukopoulou 1992, 56 αρ. A10 (= SEG II 411)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
101