Ἱππόλοχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

hιππόλοχος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), ῾Ιππολόχειος (πατρων. επιθ.: 3ος/2ος αι. π.Χ., Λάρισα, 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), ῾Ιππολοχεία (3ος-2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος/3ος αι. π.Χ., Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 126d, 127e, 128a-b, 129a, 402a, 614d

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
88