Ἰδαῖος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Idaeus (αυτοκρ. περ., 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Mακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) ;2ος-1ος αι. π.Χ., SEG XLVII 946

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
24