Ἰατροκλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἰατροκλέε̄ς (6ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἰατροκλεῖς (3ος αι. π.Χ., Φίλιπποι / 3ος/2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Ἐιατροκλῆς (1ος-2ος αι. μ.Χ., Σάρδεις)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 61 π.Χ ή 57 π.Χ.,  BGU 1772.8, 31 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αρχές 3ου αι. π.Χ., IG VII.2433II.5

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
264