Χρόνιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Chronius (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 1ος αι. μ.Χ., Θράκη,) Χρονίου (γεν., Παιονία)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 65 αρ. 136 (= GVI 188) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5

Γεωγραφική διασπορά: